Jak wybrać odpowiedni dom opieki?

dom opieki

Brak możliwości samodzielnego funkcjonowania, który dotyczy starszej osoby to poważny problem dla rodziny. Jednym z rozwiązań, które pozwala zapewnić profesjonalną, całodobową opiekę, jest zdecydowanie się na dom opieki. Specjalnie stworzone w tym celu placówki mają odpowiednią kadrę, która będzie w stanie zapewnić wysoki standard pielęgnacji. Jednak zanim podejmie się decyzję o wyborze konkretnego ośrodka, trzeba ustalić, który typ będzie odpowiedni. Wybierać można między innymi domy dla osób w podeszłym wieku, przewlekle chorych, niepełnosprawnych. Każdy z nich jest odpowiednio dostosowany do stanu zdrowia podopiecznego.

Na co zwrócić uwagę, gdy wybiera się dom opieki?

Wybór placówki dla seniora, która będzie w stanie zapewnić odpowiedni poziom opieki, wymaga wstępnego zapoznania się z różnymi informacjami. Dobrze jest ustalić wiarygodność ośrodka. Kluczowe jest to, czy ma zezwolenie na prowadzenie konkretnej działalności wydane przez wojewodę. Warto sprawdzić także opinie rodzin, które korzystały lub korzystają z konkretnego domu opieki. Gdy wstępnie wybierze się konkretną placówkę, wówczas dobrze jest ją odwiedzić. Pozwala to określić czystość pomieszczeń, infrastrukturę. Będą one miały bezpośredni wpływ na jakość opieki nad seniorami. Nie bez znaczenia jest również wybranie dogodnej lokalizacji. Nie będzie to utrudniało regularnych odwiedzin.

Jakie znaczenie mają opłaty za dom opieki?

Do istotnych kwestii w domach opieki zalicza się także wyżywienie. Dobrze jest dowiedzieć się, jakie kwoty są na nie przeznaczane. Posiłki powinny być także dobrej jakości i przygotowywane w higienicznych warunkach. Najlepszy dom opieki będzie w stanie zaprezentować także plan dnia, który jest przygotowywany dla seniorów. Powinien być ciekawy, a równocześnie dobrze, gdy nie jest narzucany. Do istotnych informacji, które trzeba sprawdzić, zaliczają się także opłaty. Szczególnie ważne jest zapoznanie się w umowie z domem opieki z tym, czy będą w określonych sytuacjach naliczane dodatkowe opłaty.