Kilka słów o grupowym podejmowaniu decyzji


Grupowe podejmowanie decyzji to proces, w którym wiele osób wspólnie analizuje problem oraz poszukuje rozwiązań starając się wybrać najlepsze z nich. Według wielu dostępnych artykułów i książek jest to najlepszy sposób rozwiązywania problemów i wyznaczania kierunków rozwoju firmy, ponieważ grupa jest zawsze mądrzejsza od jednostki.

grupa podejmuje decyzjeJakie są więc wymagane warunki, aby grupa mogła podejmować dobre decyzje?

 1. Różnorodność opinii
 2. Niezależność
 3. Decentralizacja

Jeśli w grupie będzie istniała obawa przed wyrażeniem opinii lub jej skład będzie jednorodny to nie możemy liczyć na dobry efekt. Dużym zagrożeniem jest również złe nastawienia kadry menedżerskiej do oddania decyzyjności w inne ręce.

Kluczowym jest więc, aby w prowadzonej firmie zapewnić kulturę zachęcającą do wymiany opinii oraz zapewnić możliwość jej wyrażania. Najlepszą formą są spotkania w grupach w trakcie których omawia się problemy do rozwiązania. Jedna osoba przedstawia problem i moderuje dyskusję. Przydatnym jest również to, aby jedna osoba robiła notatki z takiego spotkania. Aby zachęcać pracowników do udziału w takich spotkaniach kluczowe są:

 • informacja zwrotna, czyli pokazanie jak wykorzystaliśmy wnioski z dyskusji oraz jakie są następstwa podjętych decyzji
 • regularność
 • budowanie kultury otwartości w firmie

Jest kilka modeli współpracy zespołowej pomocnych przy podejmowaniu decyzji, a najpopularniejsze z nich to:

 • Burza mózgów – najbardziej popularna metoda, z zasady niestrukturalizowana, jej skuteczność opiera się na dowolności generowania pomysłów (nawet teoretycznie bezsensownych) i nieocenianiu ich prze grupę w momencie ich generowania.
 • Nominal group technique (NGT) – metoda podobna do burzy mózgów, różniąca się jednak tym, że w pierwszej iteracji pomysły generowane są indywidualnie przez uczestników, a dopiero w kolejnym etapie omawiane w grupie.
 • Metoda Delphi – modyfikacja NGT, gdzie ocena pomysłów jest wykonywana przez zewnętrznych ekspertów anonimowo
 • Didactic interaction – szczególnie ciekawa dla rozwiązywania problemów kategorycznych np. tak/nie

podejmowanie decyzji w grupie

Opis tych metod wykracza poza ramy tego artykułu, jeśli jednak będziecie zainteresowani rozwinięciem tego tematu wraz z wadami i zaletami wymienionych metod to zapraszam do zostawienia komentarza.

Warto również pamiętać, że najłatwiej w firmie jest wdrożyć zmiany, które powstały/zostały zaakceptowane poprzez proces grupowy, ponieważ pracownicy identyfikują się z nimi i napotykają one na znacząco mniejszy opór organizacji.

Teraz kilka słów o wadach grupowego podejmowania decyzji

 1. Rozmycie odpowiedzialności
 2. Niska efektywność – długi czas podejmowania decyzji
 3. Polaryzacja – jednym z przykładów jest znacząco większa skłonność do podejmowania ryzykownych decyzji w grupie
 4. Brak danych/wiedzy dotyczącej zadanego tematu w zespole

Powyższe problemy sprawiają, że technikę grupowego podejmowania decyzji należy stosować wybiórczo w zależności od analizowanego problemu. Warto jednak pamiętać, że angażowanie pracowników w podejmowanie decyzji w firmie zwiększa ich satysfakcję z pracy i identyfikowanie się ze swoim miejscem pracy.